Tuesday, 25/02/2020 - 06:40|
THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH KỈ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2020)
Kế hoạch số 1844/KH-SGDĐT ngày 08/11/2019 Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2025
Văn bản liên quan