GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ: Trà Lộc - Hải Xuân - Hải Lăng - Quảng Trị

Email: qti-hailang-thcshaixuan@edu.viettel.vn

Điện thoại: 0233875221

 

1. Mô hình hoạt động:

2. Đội ngũ giáo viên: Tổng số CBGBNV toàn trường: 50 người

- CBQL: 04

- Giáo viên: 40

- Nhân viên: 06

Về trình độ đào tạo của trường: Đại học: 45; Cao đẳng: 04; Trung cấp: 01

. Là những giáo viên yêu nghề, nhiệt huyết, có uy tín với phụ huynh và học sinh, có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh..

3. Mục tiêu đào tạo:

- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục chất lượng cao phù hợp với tinh thần Sở Giáo dục, Phòng về việc phát triển giáo dục trình độ chất lượng cao.

- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.

- Trang bị kiến thức cơ bản theo tiêu chuẩn kiến thức của Bộ GD-ĐT, đảm bảo đạt điểm cao trong các kì thi học sinh giỏi, thi vào lớp 10 THPT, thi đỗ vào lớp 10 các trường THPT Chuyên và THPT trên địa bàn.

4. Phương châm giáo dục:

- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống.

- Quan tâm đến vấn đề tâm lý học đường thông qua việc phối hợp với các trung tâm tư vấn tâm lý giáo dục giúp các em học sinh có tâm thế học tập thân thiện, tự tin, thoải mái và hiệu quả.

5. Phương thức hoạt động của trường:

* Hoạt động dạy và học:

- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học tiên tiến với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị hiện đại. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp với mô hình đào tạo chất lượng cao; Bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý đảm bảo thời lượng cho các buổi học, tiết học tự chọn, nâng cao, ngoại khoá chuyên đề.

- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị phòng thí nghiệm, thực hành.

- Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi là mục tiêu then chốt nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường; nhà trường coi trọng công bồi dưỡng học sinh giỏi là việc làm thường xuyên của mỗi giáo viên trong trường.

- Tổ chức cho giáo viên và học sinh tham gia tích cực và có hiệu quả các cuộc thi do cấp trên tổ chức là việc làm cần thiết để khẳng định chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng giáo dục của nhà trường, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục của nước nhà.

- Tạo điều kiện cho học sinh tham gia các sân chơi trí tuệ, phát triển tư duy độc lập.

- Tổ chức phụ đạo, giúp đỡ học sinh yếu kém là mục tiêu then chốt nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường; nhà trường coi trọng công tác phụ đạo, giúp đỡ học sinh yếu kém là việc làm thường xuyên của mỗi giáo viên trong trường.

- Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học, tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy, học.

- Nhà trường chỉ đạo đa dạng hóa các hình thức dạy học, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Ngoài thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường. Tăng cường hình thức học tập gắn với thực tiễn thông qua Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn dành cho học sinh trung học.

- Tiếp tục thực hiện công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) đối với học sinh, thành lập Câu lạc bộ khoa học kĩ thuật; tủ sách lớp học; phân công giáo viên giúp đỡ học sinh trong việc tiếp cận và vận dụng các phương pháp NCKH và sản phẩm khoa học vào thực tiễn; rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho hoạt động NCKH, học tập và trong cuộc sống.

- Chỉ đạo giáo viên chủ động trong việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ; chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình bài viết về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.

- Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và cộng đồng.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục. Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo hướng tăng cường kĩ năng vận dụng kiến thức đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và thái độ của cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh, chủ động việc tổ chức phụ đạo, giúp đỡ học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh khá giỏi.

- Ban giám hiệu, Tổ trưởng chuyên môn tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn theo các chuyên đề nghiên cứu bài học, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá;

* Hoạt động giáo dục toàn diện:

- Thực hiện các Kế hoạch đã đề ra như kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên môn giáo viên.

- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…

- Tăng cường các hoạt động Đoàn – Đội – Câu lạc bộ năng khiếu, CLB Văn nghệ,…

- Tăng cường các hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức như: Thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ, thi vẽ tranh, thi hùng biện, thi học sinh thanh lịch…với các trường bạn.

- Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các tổ chức xã hội, giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.

- Liên kết với Trung tâm GDNN-GDTX tổ chức truyền thông phân luồng học sinh.

 

                                                   BGH TRƯỜNG TH&THCS HẢI XUÂN